เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2861593

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 143   ปีที่ 24 เดือน มกราคม  - กุมภาพันธ์   2562

สวัสดีปีใหม่ 2562 ค่ะ

ประชาคมวิจัยฉบับรับปีใหม่ยังคงเน้นเรื่องชุมชนและความยั่งยืน แต่เปลี่ยนมุมมามองอีกด้าน เป็นเรื่องอาหารกับการดูแลฐา...

อ่านต่อ...