เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2661529

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 138   ปีที่ 23 เดือน มีนาคม  - เมษายน   2561

อาหารมีความสำคัญในด้านการยังชีพ สร้างความพึงพอใจและเสริมสร้างสุขภาพของผู้บริโภค ประชาคมวิจัยฉบับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพได้รวบรวมข้อมูล แนวคิด และผลิตภัณฑ์อาหารหลากรูปแบบ...

อ่านต่อ...