เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2629418

บรรณาธิการแถลง  

ฉบับที่ 135   ปีที่ 23 เดือน กันยายน  - ตุลาคม   2560
     ประชาคมวิจัยฉบับ 25 ปี สกว. รวบรวมเนื้อหาจากเวทีเสวนาในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” มีเรื่องน่าสนใจมากมาย ประเด็นร่วมคือ สังคมไทยจะเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งด้าน technology disruption การเปลี่ยนแปลงสภาพอ...
อ่านต่อ...

เรื่องเด่นประจำฉบับ

สารบัญ