เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2793540

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 141   ปีที่ 24 เดือน กันยายน  - ตุลาคม   2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ริเริ่มสนับสนุนการวิจัยด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่สมัยที่ รศ. ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมและมอบหมายให ้ รศ.ดร.ดว...

อ่านต่อ...