เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2902670

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 144   ปีที่ 24 เดือน มีนาคม  - เมษายน   2562

ฝุ่นขนาดเล็ก (PM 2.5) ครอบคลุมกรุงเทพฯ ปริมณฑลและหลายภูมิภาคมากว่า 2 เดือน พร้อมสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจจะกลายเป็น New Normal ก่อความกังวลทั้งระดับปัจเจก และสังคม

อ่านต่อ...