เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

3622567

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 16   ปีที่ 22 เดือน สิงหาคม  2560
     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกันจัดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีที่ได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 แล้ว โดยยังคงวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยที่ได...
อ่านต่อ...