เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2642403

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 15   ปีที่ 20 เดือน ธันวาคม  2559
      การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เป็นการประชุมประจำปีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 แล้ว ซึ่งฝ...
อ่านต่อ...

สารบัญ