เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2814360

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 14   ปีที่ 20 เดือน เมษายน  2558
     ประชาคมวิจัยฉบับพิเศษนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระ “การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14” ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการประจำปีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 ...
อ่านต่อ...

สารบัญ