เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

3255654

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 12   ปีที่ 14 เดือน พฤศจิกายน  2551
     พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต คือหากชีวิตยังดำรงอยู่ก็ย่อมต้องการพลังงานมาขับเคลื่อน เด็กต้องการพลังงานทำให้เติบโต ผู้ใหญ่ต้องการพลังงานมาช่วยให้ชีวิตมีแรงดำเนินกิจกรรมของชีวิตต่อไป คนแก่ต้องการพลังงานมาพยุงชีวิตไม่ให้เสื่อมถอย คนใกล้สิ้นลมก็ต้องการพลังงานม...
อ่านต่อ...

สารบัญ