เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2630213

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 103   ปีที่ 18 เดือน พฤษภาคม  - มิถุนายน   2555
     คงไม่มีใครปฏิเสธว่า การทำวิจัยให้ได้ผลผลิต (output) ที่ดีเป็นเรื่องยาก แต่การนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ยากยิ่งกว่า โดยเฉพาะการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว สกว. จึงมีการบริหารจัดการงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ แบ...
อ่านต่อ...

เรื่องเด่นประจำฉบับ

ใครว่ากล้วยตากต้องตากแดด ตากลม?
บทความนี้ กล่าวถึง การผลิตกล้วยตากที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์ ซึ่งถ้ากล้วยตากมีขนาดเล็กเกินไป สามารถนำไปพัฒนาเป็นไซรั ...อ่านต่อ
น้ำเต้าหู้ non-GMO 100% สำหรับคนรักสุขภาพ
บทความนี้ กล่าวถึง น้ำเต้าหู้ non-GMO 100% ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ความร่วมมือระหว่างบริษัท โทฟูซัง จำกัด กับ Innovative House ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการรับรองว่าเป็นน้ำนมถั่วเหลือ ...อ่านต่อ
สัมภาษณ์พิเศษ : ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
บทสัมภาษณ์นี้ เป็นการสัมภาษณ์ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งได้พัฒนา Innovative House ขึ้นเป็นหน่วยงาน และใช้เป็นสัญลัก ...อ่านต่อ

สารบัญ

    Publication
      กิจกรรม