เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2814348

รายละเอียด

หุ่นจำลองรังสีรักษาสำหรับฝึกทักษะการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
การรักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการทางรังสีรักษานั้นมีประสิทธิภาพการรักษาค่อนข้างสูง การให้รังสีปริมาณสูงที่ก้อนมะเร็งจำเป็นต้องมีความถูกต้องและแม่นยำ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานและมีประสบการณ์ทำงานมากพอ อย่างไรก็ตามสื่อการสอน ในรูปของหุ่นจำลองทางการแพทย์ส่วนใหญ่มีข้อจำกัดเนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีราคาแพง และสร้างขึ้นสำหรับใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะด้านจึงทำให้มีใช้กันอย่างจำกัด ทั้งในสถานศึกษาและโรงพยาบาล

การเรียนการสอนทางด้านรังสีรักษานั้น หุ่นจำลองมีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายสามารถเข้าใจเทคนิค ขั้นตอนการจำลองการรักษา และการวางแผนการรักษาได้ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ จึงได้มีแนวคิดในพัฒนาหุ่นจำลองเพื่อประยุกต์ใช้ในงานทางด้านรังสีรักษาโดยใช้วัสดุที่หาง่าย ราคาถูก และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อมนุษย์ จากการศึกษางานวิจัยด้านสื่อการเรียนการสอนชนิดหุ่นจำลอง พบว่ายางพาราเป็นวัสดุที่โมเลกุลประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนคล้ายกับในเนื้อเยื่อมนุษย์ เมื่อแข็งตัวสามารถคงสภาพอยู่ได้มีความยืดหยุ่นดี ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย มีน้ำหนักเบา สามารถออกสูตรยางให้มีคุณสมบัติตามต้องการได้ โดยเมื่อผ่านกระบวนการเติมแต่งด้วยสารเคมีที่เหมาะสมแล้วจะได้ยางพาราที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามต้องการมากยิ่งขึ้น
 
ผลการดำเนินงานโครงการฯ ได้พัฒนาและสร้างหุ่นจำลองทรวงอกและอุ้งเชิงกรานจากยางพารา และได้มีการออกแบบให้มีขนาดตามมาตรฐานหญิงไทยและหุ่นจำลองมาตรฐาน Alderson Rando Phantom โดยแม่แบบทำจากซิลิโคนและปูนปลาสเตอร์ สูตรยางพาราที่พัฒนาขึ้นจากโฟมยางที่เกิดจากการผสมน้ำยางพารากับสารเคมีและสารตัวเติมที่เหมาะสมด้วยกระบวนการที่ทำให้เกิดโฟมยางของวิธีดันลอป ทำให้ได้หุ่นจำลองที่มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นและคงทนต่อการฉายรังสี

หุ่นจำลองที่สร้างขึ้นได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบปริมาณรังสีที่ได้จากการจำลองการรักษาและวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก และวางแผนการรักษามะเร็งเต้านม ที่แผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก โดยหุ่นจำลองสามารถใช้ในการจัดตำแหน่งและตรวจสอบการฉายรังสีและการใส่แร่เพื่อการรักษามะเร็ง อีกทั้งได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจกระบวนการรักษาโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์ได้
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 134    หน้าที่ : 63    จำนวนคนเข้าชม : 300   คน