เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2814368

รายละเอียด

เส้นทาง R3A ของข้าวหอมมะลิไทย สู่ตลาดเฉิงตู/ฉงชิ่ง
ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประเทศจีนที่ข้าวหอมมะลิไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในฐานะของข้าวอันดับหนึ่งจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดีปัญหาสำคัญต่ออนาคตข้าวหอมมะลิไทยในตลาดประเทศจีน คือ ราคาที่ขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันที่เป็นข้าวคุณภาพในประเทศจีน

ดร. ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ และคณะได้ให้ความสนใจศึกษาตลาดข้าวหอมมะลิไทยในเมืองใหญ่ทางภาคตะวันตก คือ เฉิงตูและฉงชิ่ง ที่เป็นตลาดศักยภาพสูงของข้าวหอมมะลิไทยในประเทศจีน ขณะเดียวกันมณฑลตะวันตกยังเป็นตลาดปลายทางที่ประเทศไทยสามารถเลือกใช้เส้นทางขนส่งทางบก คือ เส้นทาง R3A ในการขนส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดโดยตรง ซึ่งมีตัวอย่างความสำเร็จของสินค้ากลุ่มผลไม้ไทยที่ส่งออกสู่มณฑลตะวันตกของจีนด้วยเส้นทางดังกล่าวเป็นหลัก นอกจากนี้ คณะวิจัยได้ทำการศึกษาต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งข้าวหอมมะลิไทยผ่านเส้นทาง R3A สู่ตลาดเฉิงตูและฉงชิ่ง เพื่อใช้เป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการส่งออกข้าวคุณภาพสูงของไทยเข้าสู่ตลาดประเทศจีนด้วยช่องทางใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสูงต่อไป

ผลการศึกษา พบว่า (1) ด้านกระบวนการขนส่งและการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยด้วยเส้นทาง R3A สู่ตลาดเฉิงตูและฉงชิ่ง ใช้เวลาในการขนส่งสั้นกว่าการขนส่งผ่านเส้นทางเดิม และใช้ต้นทุนโลจิสติกส์ที่ไม่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเส้นทาง R3A ไม่มีอุปสรรคเชิงกายภาพ แต่ยังคงมีปัญหาด้านเอกสารสำหรับผ่านด่านศุลกากร โดยเฉพาะเอกสารโควต้า เนื่องจากโควต้าการนำเข้าข้าวของจีนจะขึ้นอยู่กับด่านที่ได้รับอนุญาตนำเข้า รวมถึงการผ่านด่านตรวจโรคพืชจีน และเลขทะเบียนที่ออกโดยหน่วยงาน อย. จีน จึงต้องทำเรื่องขอรับหมายเลข อย. ของมณฑลยูนนานเสียก่อนจึงจะใช้เส้นทาง R3A ในการนำเข้าได้อย่างถูกต้อง (2) ด้านตลาดข้าวหอมมะลิไทยในเฉิงตูและฉงชิ่ง พบว่า ข้าวหอมมะลิไทยได้รับความนิยมมาก ทั้งนี้ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยได้ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพ มาตรฐานสินค้า โดยเชื่อว่าแม้ว่าข้าวหอมมะลิไทยมีราคาสูงที่สุดในกลุ่มข้าวที่วางจำหน่ายด้วยกัน แต่ด้วยชื่อเสียงจึงยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น แต่ควรพึงระวังเรื่องข้าวหอมมะลิปลอมที่อาจบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อข้าวหอมมะลิไทยได้ นอกจากนี้ในอนาคตข้าวกล้องหอมมะลิและข้าวออร์แกนิคหอมมะลิ จะเป็นอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิที่เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศจีน

การวิจัยนี้นำไปสู่การจัดทำโครงการของจังหวัดเชียงราย ที่ทดลองนำข้าวหอมเชียงรายส่งออกผ่านเส้นทาง R3A สู่ตลาดมณฑลเสฉวน และจัดทำรายงานเสนอแนะแก่ “สำนักงานยุทธศาสตร์ของสำนักงานจังหวัดเชียงราย”และ “หอการค้ากลุ่มสิบจังหวัดภาคเหนือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพการส่งออกข้าวสู่ประเทศจีน รวมถึงแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อต่อยอดสู่การสร้างความร่วมมือทางการค้าได้ถูกนำเสนอกับ “สำนักงานยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่” และ “หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่” และนำไปสู่การลงนามข้อตกลงการบ้านพี่เมืองน้องระหว่างเชียงใหม่กับเฉิงตู
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 134    หน้าที่ : 62    จำนวนคนเข้าชม : 311   คน