เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2629447

รายละเอียด

• สัมภาษณ์พิเศษ : คุณวรีมน ปุรผาติ
สัมภาษณ์พิเศษ
โดย ขวัญชนก ลีลาวณิชไชย


วรีมน ปุรผาติ
กรรมการผู้จัดการ GEN SURV

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยธุรกิจหุ่นยนต์
ระยะหลังนี้เราจะได้ยินคำว่า startup บ่อยมาก หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า startup คืออะไร จะเริ่มต้นเป็น startup แบบคนอื่นได้อย่างไร ประชาคมวิจัยฉบับนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับคุณวรีมน ปุรผาติ นักธุรกิจสาวมาดเท่ อดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงด้านนิเทศศาสตร์ แต่กลับมาเริ่มต้นเป็น startup ในธุรกิจหุ่นยนต์ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านวิศวกรรม เธอเริ่มต้นธุรกิจนี้ด้วยความต้องการสร้างความแตกต่างให้กับสังคมและชีวิตผู้คนด้วยธุรกิจ tech startup หุ่นยนต์ ที่เธอกำลังผลักดันต่อไป
 

• เปิดงานแรกด้วยทีมงานที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน
เราเริ่มต้นจากงานสำรวจทางน้ำ เรามีทีมงานที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการและมีประสบการณ์การทำงานจริง รู้จักเทคโนโลยีก้าวหน้าต่าง ๆ ที่นำมาใช้ที่หน้างานจริง เราทำหน้าที่เป็น System integrator คือเป็นผู้สร้าง จัดหา และประสานให้เกิดระบบ ทั้งจากการคิดค้นสร้างเองและจัดหาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว มาบริการทำงานตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งโจทย์ที่ได้มาค่อนข้างแปลกใหม่ที่วิธีการแก้ปัญหาหน้างาน (solution) ที่มีอยู่เดิมในท้องตลาดไม่ตอบโจทย์ อาทิ งานสำรวจการกัดเซาะชายฝั่งในระดับน้ำตื้นที่เมียนมาร์ที่เรือใหญ่เข้าไม่ได้ งานสำรวจผนังเขื่อน เรามีเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ในขณะที่ solution เป็นงานเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นจริง ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ในเมืองไทยยังมีไม่มาก ด้วยการแนะนำโอกาสทางธุรกิจจากผู้มีอุปการะคุณที่รู้จักเราและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้ทำงานให้กับบริษัทขนาดใหญ่

ผลงานชิ้นสำคัญคือ งานวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท Gen Surv และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่ทำให้กับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาหุ่นยนต์ดำน้ำควบคุมระยะไกลและควบคุมความลึก (Remotely operated vehicle with depth control; ROV)
• Gen Surv startup แห่งวงการหุ่นยนต์ไทย
ธุรกิจที่ดีต้องเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างมาก จากบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางหุ่นยนต์ทางน้ำที่รับงานเป็นโปรเจ็คต์ (project-based) ที่ต้องคอยค้นคว้าวิจัยหาคำตอบใหม่ ๆ เสมอ และเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม เราต้องการเติบโตด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีหลักใหม่ ที่เป็นที่ต้องการมากในตลาดในวงกว้างเป็น mass product มีศักยภาพที่จะทำรายได้ซ้ำได้มาก ซึ่งก็คือ รถฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติแบบไร้คนขับ ที่ขณะนี้บริษัทได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้พัฒนาจากการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งงานนี้เกิดจากความต้องการโดยตรงของบริษัทปูนซีเมนต์ ที่ปัจจุบันใช้รถฟอร์คลิฟท์ที่มีคนขับในการรับสินค้าที่ผลิตเสร็จจากสายพานไปสร้างสต๊อคและส่งของไปที่รถบรรทุกส่งสินค้า แต่ได้ประสบปัญหาความล่าช้าจากการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยคน และปัญหาขาดแคลนแรงงาน ส่งผลถึงศักยภาพการจัดส่งและการผลิตไปทั้งระบบ
 
งานนี้เป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของส่วนอุตสาหกรรมที่ต้องการเริ่มใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย และรถฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติที่ได้จากงานวิจัยนี้จะสามารถนำไปขยายผลใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ รวมทั้งธุรกิจคลังสินค้า (warehouse) โลจิสติกส์ ที่มีความต้องการในการใช้ฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติอย่างมาก

อีกหนึ่งปัญหาที่จะช่วยแก้ได้จากการใช้ฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติในโรงงาน คือการลดความเสี่ยงของคนที่จะต้องทำงานในสภาพที่มีมลพิษ จากที่เคยไปดูงานในโรงปูนซีเมนต์ที่มีความสนใจจะแก้ปัญหานี้และต้องการนำเครื่องจักรมาทำงานแทนคน เนื่องจากพบว่าคนที่ทำงานที่นั่นจะต้องประสบกับปัญหามลพิษทางฝุ่นในช่วงเวลางานตลอดเวลา เราจึงเห็นว่าธุรกิจรถฟอร์คลิฟท์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น
 
“บริษัท Tech startup แบบเรา รู้สึกดีใจมากที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ (startup) และมีหน่วยงานให้ทุนอย่าง สกว. ที่ทำให้เราสามารถมีการวิจัยได้ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเองทั้งหมด”

“ธุรกิจหุ่นยนต์มีลักษณะพิเศษที่ไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หุ่นยนต์เป็นการทำงานที่ต้องผสานทั้งสองอย่าง ดังนั้นจึงต้องใช้คนทำงานที่มีความเชี่ยวชาญรอบด้าน ซึ่งธุรกิจหุ่นยนต์ในเมืองไทยแม้จะยังอยู่ในวงจำกัด แต่เราสามารถรวมตัวทำงานด้วยกันได้ดี”
• ความต่างของธุรกิจในฐานะที่เป็น startup ประเภท Hard science ไม่ใช่ IT- based
ธุรกิจหุ่นยนต์ (robotics) เกิดจากการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนั้นสิ่งที่ต่างกันชัดเจนก็คือ เรื่องเงินลงทุน ในส่วนวิจัยมีทั้งค่าต้นแบบรถฟอร์คลิฟท์ ค่าเซนเซอร์ ฯลฯ ก็ต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมถึงการที่ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมการทำงานของหุ่น และในอนาคตจะต้องเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการสต๊อค การผลิต และการขนส่งด้วย อีกข้อหนึ่งที่ต่างคือ เรื่องการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่ครบทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาทำงานผสานกัน ตามโจทย์ของเราที่ต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมได้ครบวงจร ไม่ใช่เพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
 

• สิ่งสำคัญที่จะทำให้ startup ทำธุรกิจแล้วอยู่รอดได้และประสบความสำเร็จ
จากสถิติทั่วโลกพบว่า 95% ของธุรกิจที่เริ่มต้นจะปิดตัวลงภายใน 5 ปี สิ่งสำคัญที่สุดของคนทำธุรกิจให้สำเร็จคือ วิธีคิด (mindset) และเป้าหมายที่ชัดเจน ความเชื่อมั่นในธุรกิจ ความยืนหยัด ความสามารถในการปรับตัว ปรับธุรกิจไปตามสถานการณ์ บริหารเงินได้ดี แก้ปัญหา หาทางออก เป็นทักษะที่สำคัญ เพราะการทำธุรกิจต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิด อุปสรรค เป็นเรื่องปกติ การยืนหยัดจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก คนทำธุรกิจจะต้องก้าวข้ามเรื่องต่าง ๆ ได้เร็ว ไม่กลัวคำปฏิเสธ เชื่อว่าทุกอย่างที่เข้ามาทั้งดีและที่ไม่ถูกใจเป็นเรื่องดีที่ทำให้เราเติบโต

การเติบโตทางธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจยิ่งใหญ่พอที่จะอยู่รอดอย่างยั่งยืน ธุรกิจต้องมีผลิตภัณฑ์หลักที่สามารถสร้างกำไรซ้ำ การขายซ้ำได้ ที่ผ่านมางานที่เราทำมีลักษณะเป็น project-based แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ตอนนี้เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบรถฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติที่จะสามารถทำตลาดได้กว้าง นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในสายการผลิต งานโลจิสติกส์ และงานขนส่งต่าง ๆ ด้วยการใช้งานวิจัยและพัฒนาตัวรถโฟล์คลิฟท์อัตโนมัติที่ได้จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว.
 

• ความเห็นต่อแนวทางการช่วยเหลือของภาครัฐ
ที่บริษัทเลือกรับการสนับสนุนทุนจาก สกว. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความตั้งใจชัดเจนในการให้ทุนมากเพียงพอที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งต่างจากหน่วยงานให้ทุนอื่นที่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณมากกว่า

ผลลัพธ์จากการทำงานวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้จะได้รถฟอร์คลิฟท์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขนถ่ายสินค้าได้เร็วขึ้น ซึ่ง ณ ขณะนี้สามารถพัฒนารถขับเคลื่อนอัตโนมัติต้นแบบขนาดเล็กได้แล้ว และกำลังอยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนาปรับฟอร์คลิฟท์ให้สามารถทำงานได้อัตโนมัติ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน เช่น สามารถขนถ่ายสินค้าน้ำหนัก 2.5 ตันได้ สามารถเคลื่อนที่ผ่านระบบควบคุมระยะไกลและด้วยระบบอัตโนมัติ ด้วยความเร็วสูงสุด 15 กม./ชม. สามารถเคลื่อนที่ไปสู่ตำแหน่งที่กำหนด โดยมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 30 ซม. สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ เป็นต้น

การวิจัยและพัฒนาตัวรถฟอร์คลิฟท์ ยังมีรายละเอียดที่สามารถพัฒนาได้อีกเยอะ ยกตัวอย่างถ้านำฟอร์คลิฟท์ ไปใช้ในงานด้านโลจิสติกส์ ความสามารถในการทำงานในลักษณะโครงข่ายโลจิสติกส์อย่างหนึ่งก็คือ จะต้องสามารถนับจำนวนชิ้นงานที่ผลิต ที่ไปนำวาง และที่ยกมาได้ทั้งระบบ เป็นต้น
• ถ้าอยากเป็น TECH-startup บ้าง ต้องทำอย่างไร
สิ่งสำคัญคือ ต้องหาลูกค้าที่เราจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ได้เสียก่อน แล้วในที่สุดเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่จะไปตอบโจทย์ลูกค้าเอง อย่าไปยึดติดกับตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวบุคคลากรที่มี รวมถึงในการทำงานเราต้องสามารถทำงานกับคนได้ในทุกรูปแบบ เพราะการเป็น TECH startup เราต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากคนหลากหลายแบบ และเปิดกว้างที่จะหา solution เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เปิดใจเรียนรู้

คนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ จะต้องมีจิตใจผู้ให้ เป็นนักฝ่าฟัน เป็นคนที่แก้ปัญหาให้กับคนอื่น เหมือนคำกล่าวที่ว่า “ขนาดของปัญหา ส่งผลต่อขนาดของผลตอบแทน” นั่นหมายถึงถ้าแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ได้สำเร็จ ผลตอบแทนก็จะยิ่งได้มาก

ทางครอบครัวมีพื้นฐานทำโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน ที่เราเห็นมาแต่เด็ก ดังนั้นเรื่องการทำธุรกิจ จึงไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่ แต่พอได้มาทำธุรกิจในสายวิศวกรรมที่เราเองไม่ได้มีความรู้มาก่อน ทำให้เราต้องเรียนรู้อะไรมาก เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ บางเรื่องเราไม่รู้ก็ศึกษาไป ไม่ได้ชอบหรือถนัด แต่คิดว่าเป็นเรื่องใหม่ น่าสนุก และหลายเรื่องไม่ได้อาศัยความรู้ทางวิศวกรรม

อย่างมีครั้งหนึ่งที่เคยไปทำงานสำรวจที่ชายฝั่งเมียนมาร์ ได้เจอปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาด้านเทคนิคเลย แต่เป็นปัญหาที่ว่าเราจะนำอุปกรณ์สำรวจนี้เข้าประเทศเขาได้อย่างไร และเมียนมาร์เป็นประเทศที่บริษัทประกันไม่รับประกันอุปกรณ์สำรวจ ต้องคอยลุ้นว่าจะผ่านเข้าออกประเทศไปได้หรือไม่ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถขนเข้าประเทศได้ต้องใช้วิธีอะไร เป็นต้น หรือก่อนหน้านั้นต้องนำเข้าอุปกรณ์แปลก ๆ หลายอย่างเช่น อุปกรณ์ที่มีกัมมันตภาพรังสี ทางบริษัทฯ ต้องทำเรื่องขออนุญาตและส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบตามคุณสมบัติที่หน่วยงานรัฐกำหนด... เหมือนทุกวันนี้มีอะไรแปลกใหม่ให้ต้องทำและแก้ปัญหาอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งก็สนุกดี เป็นการเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
 

• ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
การทำงานที่ผ่านมาในทุก ๆ โครงการ เราได้สัมผัสถึงความช่วยเหลือ ความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ได้เห็นความดีของคนที่ได้พบเจอ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ร่วมงาน ซัพพลายเออร์ (supplier) เจ้าหน้าที่ราชการ อาจารย์ อย่างซัพพลายเออร์บางเจ้าที่ได้คุยงานกันมาหลายปีที่เรายังไม่เคยแม้กระทั่งซื้อของจากเขา ก็ยังสนิทสนม ช่วยเหลือกันตลอด หางานให้ ซัพพอร์ทกัน ทำให้เราได้สร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจ (partner) ของวงการนี้ไปได้ทั่วโลก หรือแม้กระทั่งทีมงานของบริษัทเราที่แต่ละคนมีใจรักที่จะทำงานนี้ ซึ่งเราก็อยากให้สักวันหนึ่งคนที่ทำงานกับเราได้รับผลตอบแทนและรวย ๆ กันทุกคน

การทำธุรกิจดีอย่างหนึ่งที่ว่า ถ้าเราตอบโจทย์เพื่อช่วยเหลือคนได้ เราถึงจะอยู่รอดได้ และสิ่งที่อยากให้ทุกคนในประเทศนี้มีก็คือ เราต้องมีความหวังว่าเรามีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ ไม่ว่าเราจะเป็นอะไร หรืออยู่ในสถานะไหน เราต้องมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันดีขึ้น ๆ ต้องมีความหวัง ต้องไปต่อได้...
 
เกี่ยวกับ GEN SURV

บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบหุ่นยนต์ ด้วยพื้นฐานการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์สำรวจอัตโนมัติ ด้วยอุปกรณ์การสำรวจที่ก้าวหน้า และการพัฒนาระบบเรือหุ่นยนต์สำรวจอัตโนมัติ GS 101 และ ROV เรือสำรวจใต้น้ำ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยพัฒนารถ ATV แบบไร้คนขับ, AGV รถขับเคลื่อนสินค้าอัตโนมัติ, LTV รถบรรทุกส่งสินค้าไร้คนขับ และรถฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติ (Autonomous Forklift)
ติดต่อ GEN SURV ได้ที่
โทร (66)87 442 9962
wareemon72@gmail.com, info@gensurv.com
gensurv.com
แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 131    หน้าที่ : 34    จำนวนคนเข้าชม : 403   คน