เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2614288

รายละเอียด

รายชื่องานวิจัยด้านความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
หากผู้สนใจต้องการทราบข้อมูลการดำเนินโครงการใด สามารถใช้บริการดาวน์โหลดไฟล์ฟรี (เฉพาะรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เท่านั้น) ได้ที่http://elibrary.trf.or.th
บริการ e-library สกว. ที่ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน โทร.0 2278 8208-9

• write CD ในอัตราราคาแผ่นละ 100 บาท ต่องานวิจัย 5 เรื่อง

• write CD ในอัตราราคาแผ่นละ 150 บาท ต่องานวิจัย 5 เรื่องขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 เรื่อง
เฉพาะกรณีที่อยู่ต่างจังหวัด ค่าจัดส่ง CD ในรูปแบบ EMS คิดค่าจัดส่งแผ่นละ 40 บาท
 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 128    หน้าที่ : 80    จำนวนคนเข้าชม : 149   คน