เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

3070952

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 146   ปีที่ 26 เดือน กรกฎาคม  - กันยายน   2562

ประชาคมวิจัยฉบับที่ 146 (กรกฏาคม-กันยายน 2562) เป็น ฉบับส่งท้าย สกว. การลาจากภารกิจเดิมที่เน้นการบริหารจัดการงานวิจัย มีภาคีหลักคือ นักวิจัย มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย ...

อ่านต่อ...