เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2643996

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 137   ปีที่ 23 เดือน มกราคม  - กุมภาพันธ์   2561
สวัสดีปีใหม่แด่สมาชิกและผู้อ่านประชาคมวิจัยทุกท่าน

ขอเริ่มต้นปีใหม่ด้วยเรื่องอนาคตการศึกษาไทยค่ะ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ สถาบันรามจิตติ กล่าวถึงความท้าทายที่สังคมกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21 พ...
อ่านต่อ...