เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2596992

บรรณาธิการแถลง  

ฉบับที่ 134   ปีที่ 23 เดือน กรกฏาคม  - สิงหาคม   2560
     หนึ่งในวาระสำคัญประจำปีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คือ การมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น ผลงานวิจัยจะถูกคัดกรอง ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ทั้ง 5 ด้านคือ ด้านนโยบาย สาธารณะ พาณิชย์ ชุมชนและพื้นที่ และวิชาการ นำเสนอคณะกรรมการตัดสินผลงานว...
อ่านต่อ...

เรื่องเด่นประจำฉบับ

สารบัญ