เมนูฉบับพิเศษ

เมษายน  2558
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2176265

บรรณาธิการแถลง  

ฉบับที่ 126   ปีที่ 21 เดือน มีนาคม  - เมษายน   2559
     ทุนมุ่งเป้า คืออะไร? ใครรู้บ้าง?
ประชาคมวิจัยฉบับนี้มาไขข้อข้องใจว่าด้วย “ทุนมุ่งเป้า” หรือ Targeted Research Issues (TRI) แนวทางบริหารจัดการงานวิจัยรูปแบบน้องใหม่ของ สกว. ที่มีพันธมิตรสำคัญคือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายองค์ก...
อ่านต่อ...

เรื่องเด่นประจำฉบับ

สัมภาษณ์พิเศษ : ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช  เสริม “ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวไทย” ด้วยงานวิจัยมุ่งเป้า
ประชาคมวิจัยฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สกว. มาเล่าให้ฟัง ...อ่านต่อ

สารบัญ