เมนูฉบับพิเศษ

สิงหาคม  2560
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Biodata ฐานข้อมูลนักวิชาการ ประเทศไทย

ห้องสมุดออนไลน์ สกว.

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น งานวิจัยท้องถิ่น

โครงการปริญญาเอก คปก.

ร้านหนังสือ สกว.
จำนวนผู้เข้าชม

2710239

บรรณาธิการแถลง

ฉบับที่ 140   ปีที่ 24 เดือน กรกฎาคม  - สิงหาคม   2561

ประชาคมวิจัยฉบับที่ 140 ว่าด้วยเรื่องเซนเซอร์ หรือตัวบ่งชี้ทั้งทางเคมีและชีวภาพ

เป้าหมายของการพัฒนาเซนเซอร์เพื่อใช้ประโยชน์มีหลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต...

อ่านต่อ...